Fem Unga
 
Encyklopedia PWN
Fem Unga
[‘pięciu młodych’],
szwedzka grupa lit.; nazwa pochodzi od tytułu pisma „Fem Unga”, zał. 1929;
nazwa od tytułu pisma „Fem unga” [‘pięciu młodych’] zał. 1929; należeli do niej twórcy o wspólnym robotniczym rodowodzie (E. Asklund, J. Kjellgren, A. Lundkvist — teoretyk grupy, H. Martinson, G. Sandgren), celem ich działalności lit. było odnowienie kultury przez aprobatę witalizmu; wzorce lit. stanowiła m.in. poezja W. Whitmana, D.H. Lawrence’a.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia