Fauda Faradż
 
Encyklopedia PWN
Fauda Faradż, Faraǧ Fawda, Farag Foda, ur. 1946, zm. 8 VI 1992, Kair,
egipski myśliciel i publicysta;
zajmował się gł. problemami islamu i polityki współcz. świata arabskiego; jeden z najważniejszych przedstawicieli arabskiej myśli sekularystycznej, nawiązywał gł. do modernistów muzułmańskich z lat 20. XX w., promował ideę rozdzielenia religii od państwa w świecie islamu; przeciwnik panislamizmu, krytykował działalność ugrupowań fundamentalistycznych, opowiadał się za świeckim charakterem państwa; zamordowany przez ekstremistów muzułmańskich; autor m.in. Kabla as-sukut [‘przed upadkiem’] (1985) i Hiwar haul al-ilmanijja [‘rozmowa o sekularyzmie’] (1987).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia