Equipo Crónica
 
Encyklopedia PWN
Equipo Crónica
[ekịpo krọnika],
hiszp. grupa artyst. z Walencji, skupiająca twórców preferujących sztukę figuratywną, zaangażowanych w krytykę aparatu państw. frankistowskiej Hiszpanii;
inicjatorami grupy byli 1964 dwaj artyści, absolwenci Escuela de Bellos Artes de San Carlos w Walencji — R. Solbes i M. Valdés, inspirowani poglądami teoretyka T. Llorensa. Tematyka prac E.C., wymierzona przeciw systemowi polit. ówczesnej Hiszpanii, koncentrowała się wokół relacji człowiek–władza; artyści najczęściej łączyli spreparowane fragmenty sławnych arcydzieł (np. postacie z Guerniki P. Picassa występujące jako cele strzelnicze w obrazie Strzelnica 1969) lub wprowadzali do nich elementy nowe, nadające dziełu sztuki dawnej współcz. wymowę, jak postacie policjantów towarzyszące namalowanym przez D. Velázqueza pannom dworskim w obrazie Las Méninas (1971); grupa rozpadła się po śmierci Solbesa (1981). Twórczość E.C. stanowiła część nurtu Crónica de la Realidad; była również pokrewna działaniom podejmowanym przez grupę Estampe Popular, z którą łączyły ją bliskie kontakty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia