Elżbieta Austriaczka
 
Encyklopedia PWN
Elżbieta Austriaczka, Elżbieta Habsburżanka, ur. 9 VII 1526, Linz (Austria), zm. 15 VI 1545, Wilno,
królowa pol. i wielka księżna litew. od 1543, córka Ferdynanda I, króla Czech i Węgier (późniejszego cesarza) i Anny Jagiellonki (córki Władysława, króla Węgier i Czech), pierwsza żona Zygmunta II Augusta;
przez małżeństwo to Habsburgowie dążyli do zdobycia wpływów w Polsce; zwalczana przez Bonę, lekceważona przez króla, nie odegrała żadnej roli; zmarła bezdzietnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia