Elias Norbert
 
Encyklopedia PWN
Elias Norbert, ur. 22 VI 1897, Wrocław, zm. 1 VIII 1990, Amsterdam,
niem. socjolog i filozof kultury;
1933 wyemigrował z Niemiec; wykładał socjologię na uniwersytecie w Leicester (1954–62), a także na wielu innych uniw., m.in. w Bielefeld; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli socjologii hist. — autor prac, m.in. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu (1939, wyd. pol. 1969) oraz Höfische Gesellschaft (1969); jego najważniejsze osiągnięcie to studia nad „socjogenezą cywilizacji Zachodu”, w których połączył punkty widzenia socjologa, historyka i psychologa; opisywał rozwój cywilizacji zachodnioeur. jako kompleksowy proces ewolucyjny; Zaangażowanie i neutralność (1983, wyd. pol. 2003).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia