Elastyczność popytu
 
Elastyczność popytu.
Elastyczność jest funkcją , gdzie a — stała (wielkość obrotów); P — cena, Q — ilość dobra, D — popyt, Ec — elastyczność cenowa
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia