„Ekonomista”
 
Encyklopedia PWN
„Ekonomista”,
polskie czasopismo ekonomiczne, jedno z najstarszych czasopism ekonomicznych świata;
pierwszy periodyk naukowy pod nazwą „Ekonomista” ukazywał się 1865–74 w Warszawie i był poświęcony ekonomice, statystyce i administracji; początkowo od 1900 ukazywał się w Warszawie jako tygodnik, a od 1901 — jako kwartalnik; w pierwszym 10-leciu istnienia w „Ekonomiście” były zamieszczane publikacje z zakresu wszystkich nauk ekonomicznych oraz polityki społecznej, demografii i administracji; pod koniec lat 20. został przekształcony w czasopismo teoretyczne, poświęcone wyłącznie ekonomii; po przerwie spowodowanej II wojną światową, reaktywowany 1947 jako dwumiesięcznik; publikacje głównie artykułów i recenzji z zakresu teorii ekonomii; redaktorami naczelnymi byli m.in. E. Lipiński (1929–77) i Z. Sadowski (od 1991).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia