Dżibuti. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Dżibuti. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Dżibuti jest republiką, na której czele jako głowa państwa stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 6 lat. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Izby Deputowanych), liczącego 65 członków (32 Afarów i 33 Issów), wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia