Dobczyckie, Jezioro
 
Encyklopedia PWN
Dobczyckie, Jezioro, Dobczyce, Dobczycki Zbiornik Wodny, Zbiornik Wodny Dobczyce,
zbiornik retencyjny na Rabie (woj. małopol.);
107 ha, pojemność całkowita 127 mln m3; utw. 1986; służy do zaopatrzenia w wodę Krakowa, rekreacji i ochrony przeciwpowodziowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia