Czokwe
 
Encyklopedia PWN
Czokwe, Ciokwe, Baczokwe, Badżokwe,
lud afryk. zamieszkujący południowo-wschodnią Angolę, południową część Demokr. Rep. Konga i wschodnią Zambię;
1,2 mln (lata 90. XX w.); język cz.; spokrewnieni z ludem Lunda, z którym w końcu XIX w. rywalizowali o władzę w państwie Lunda; w tradycyjnych wierzeniach dominował animizm i wiara w istotę najwyższą; współcześnie wpływ chrześc.; Czokwe zajmują się uprawą zbóż, hodowlą, łowiectwem, rybołówstwem; system pokrewieństwa i dziedziczenia (np. władzy wodzowskiej) charakteryzuje matrylinearność; dobrze rozwinięte: garncarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo, tkactwo i rzeźba w drewnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia