Czerniowce
 
Encyklopedia PWN
Czerniowce, Czerniwci, Chernivtsi,
m. obwodowe w południowo-zachodniej części Ukrainy, nad Prutem (dopływ Dniepru).
— 244 tys. mieszk. (2010); osada z XII w. (wykopaliska) po raz pierwszy wzmiankowana 1408; od poł. XIV w. we władaniu Mołdawii, w XV–XVI w. miasto na rumuńskich Multanach, najeżdżanych przez Tatarów i Turków; 1497 w okolicy Czerniowcy (Koźmin) klęska pol. ekspedycji króla Jana I Olbrachta; od XVI w. podległe Turcji; 1775 przyłączone do Austrii, od 1786 wolne miasto, do 1849 stol. Bukowiny (jako kraju koronnego Habsburgów); w okresie Wiosny Ludów ośr. demokratów mołd. i patriotów rumuńskich; siedziba biskupów prawosł., od 1875 stol. metropolii cerkwii autokefalicznej; ukr. ośr. kult.; w XIX w. centrum przem. Bukowiny, liczne osadnictwo niem. (1875 niem. uniw.); wzrost udziału Polaków w życiu miasta po wybudowaniu linii kol. Lwów–Jassy; w czasie I wojny świat. zajęte w kwietniu 1916 przez wojska ros., półtora roku na linii frontu; 1918–40 w Rumunii pod nazwą Cernăuţi; latem 1940 przyłączone do ZSRR, jako Czernowice (stol. obwodu), po okupacji niem. (1941–44) przemianowane na Czerniowce Przemysł włók., obuwniczy, chem., maszyn., spoż., drzewny; węzeł kol. i port lotn.; 2 szkoły wyższe (w tym uniw.); muzeum; 3 drewniane cerkwie z XVII i XVIII w., kam. cerkiew Narodzin Marii (XVIII w.); budynek seminarium z cerkwią seminaryjną, klasycyst. gimnazjum i ratusz (XIX w.), eklektyczna rezydencja metropolity Bukowiny (2. poł. XIX w.) — ob. uniw., teatr (pocz. XX w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia