„Czas”
 
Encyklopedia PWN
„Czas”,
dziennik informacyjno-polit., wyd. 1848–1934 w Krakowie, 1935–39 w Warszawie;
organ konserwatystów, gł. krak. (stańczycy); redagowany m.in. przez P. Popiela (1848–51), L. Siemieńskiego, A. Szukiewicza, S. Koźmiana, S. Tarnowskiego, E. Estreichera (jako kier. działu lit. od 1898 skupił wokół pisma najwybitniejszych pisarzy), R. Starzewskiego (od 1905), A. Beauprégo (od 1920), J. Moszyńskiego (od 1937); z „Czasem” współpracowali m.in. S. Wyspiański, K. Tetmajer.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia