Cytowska Maria
 
Encyklopedia PWN
Cytowska Maria, ur. 6 III 1922, Warszawa, zm. 14 XI 2007, tamże,
filolog klasyczny;
od 1972 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1982 czł. TNW; zajmowała się literaturą łac., neolatynistyką i retoryką antyczną (gr. i rzym.); przekłady na język pol. dzieł Erazma z Rotterdamu i edycje jego prac: De constructione (1973), De recta... pronunciatione (1973), Adagiorum chilias (t. 2 1998, współautor), Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce (1999, współautor); Literatura grecka i rzymska w zarysie (1981, wyd. 3 1985), Literatura rzymska. Okres augustowski (1990), Literatura rzymska. Okres cesarstwa (1992), Literatura rzymska. Autorzy chrześcijańscy (1994), Literatura rzymska. Okres archaiczny (1996) — wspólnie z H. Szelest.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia