„Contemporanul”
 
Encyklopedia PWN
„Contemporanul”
[kontemporạnul],
rumuńskie czasopismo nauk.-lit., wyd. przez kółko socjalist. w Jassach 1881–91 (dwutygodnik, następnie miesięcznik);
„C.” stawiało sobie za cel krzewienie światopoglądu materialist. oraz upowszechnianie oświaty; walczyło o literaturę zaangażowaną; od 1889 między „C.” a „Convorbiri literare” toczyła się polemika wokół najistotniejszych problemów rumuńskiej rzeczywistości, zwłaszcza stosunku do rewolucji 1848; jej koryfeuszem po stronie „C.” był C. Dobrogeanu-Gherea, a po stronie „Convorbiri literare”— T. Maiorescu; 1946–90 „C.” wydawano w Bukareszcie jako tygodnik społ.-polit.-kult. (następnie pod nazwą „Contemporanul — ideea europeană”).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia