Consulta Sacra
 
Encyklopedia PWN
Consulta Sacra, Consulta di Stato,
rada Państwa Kośc. 1847–48; powołana 19 IV 1847 przez papieża Piusa IX do opracowania programu reform postulowanych od 1831;
powołana przez papieża Piusa IX w celu opracowania reform państw., liczyła 24 czł., gł. świeckich specjalistów z różnych dziedzin; pod przewodnictwem kard. G. Antonelliego rada przygotowała program modernizacji systemu adm. i finansowego, liberalizacji handlu, rozwoju miast i komunikacji oraz usprawnienia systemu obrony; wydarzenia rewolucyjne 1848 (Wiosna Ludów) i, w konsekwencji, zmiana orientacji polit. Piusa IX spowodowały likwidację rady.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia