Ciołkowskiego wzór
 
Encyklopedia PWN
Ciołkowskiego wzór,
związek między prędkością maks. v osiąganą przez rakietę jednostopniową w warunkach idealnych (tj. poruszającą się w próżni przy braku sił zewn.) a prędkością w wyrzucanych z jej dyszy gazów oraz masą początkową M i masą końcową m rakiety: v = w ln (M/m);
uogólniony wzór Ciołkowskiego dla rakiet wielostopniowych określa maks. prędkość osiąganą przez ostatni (n-ty) stopień rakiety w zależności od prędkości strumieni gazów wyrzucanych z dysz kolejnych stopni oraz stosunku masy początkowej i końcowej tych stopni rakiety:
;
wzory Ciołkowskiego są stosowane do wstępnej oceny prędkości rakiet.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia