Cikowski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Cikowski Stanisław, data ur. nieznana, zm. 1617,
polityk szlachecki, pisarz polityczny;
arianin; kształcił się w Zurychu i Lipsku; od 1576 podkomorzy krakowski, poseł sejmowy, od 1600 administrator ceł koronnych; znawca spraw gdańskich, doradca Zygmunta III Wazy w sprawach morskich, zwolennik utworzenia polskiej floty wojennej; w pracy W sprawach celnych odpis... z strony fortelów kupieckich, szkodliwych skarbowi... (1602) piętnował nadużycia celne kupców i szlachty, zalecał ograniczenie przywilejów i samowoli Gdańska oraz kierowanie handlu do Elbląga; występował przeciwko kupcom cudzoziemskim, wypierających kupców miejscowych; domagał się wprowadzenia w miastach prawa składu oraz propagował postulat „zawarcia granic”, co miało zapewnić wpływ na ceny i asortyment importowanych towarów oraz zmusić zagranicznych kupców do nabywania polskich towarów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia