Ciesielska-Borkowska Stefania
 
Encyklopedia PWN
Ciesielska-Borkowska Stefania, ur. 23 VI 1889, Lwów, zm. 3 VII 1966, Kraków,
romanistka;
od 1956 profesor Uniw. Jagiellońskiego; swe długoletnie doświadczenie metodyczne w zakresie nauczania języka fr. spożytkowała m.in. wydając Słownik encyklopedyczny francusko-polski (1928), następnie podjęła pionierskie w naszym kraju badania dotyczące hiszp. literatury mistycznej (Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim 1939) i pol.-hiszp. kontaktów kult., a zwłaszcza historii pol. podróży na Płw. Iberyjski od średniowiecza po XVII w.; ważne miejsce w jej dorobku zajmują studia o hiszp. dramacie, zarówno klas. (Lope de Vega, P. Calderón de la Barca), jak i współcz. (Teatr Federika García Lorki 1962), oraz o twórczości autorów pokolenia 1898; tłumaczka prozy M. de Unamuno; autorka kilkakrotnie wznawianego podręcznika Primeros elementos de español (1954).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia