Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze
 
Encyklopedia PWN
działało gł. w Wielkopolsce i na Pomorzu; skupiało, oprócz ziemiaństwa, także zamożne chłopstwo; postulowało ograniczenie demokracji parlamentarnej, umocnienie władzy wykonawczej, uchylenie reformy rolnej i popieranie przez państwo dobrowolnej parcelacji w rolnictwie oraz wprowadzanie korzystnych dla wielkiej własności ziemskiej ustaw podatkowych i kredytowych; eksponowało rolę Kościoła katol.; zwalczając polit. ruch chłopski, głosiło tzw. solidaryzm rolniczy; 1928–35 funkcjonowało w ramach BBWR; 1937 część działaczy ChSR wstąpiła do Stronnictwa Zachowawczego; organy prasowe: „Dziennik Poznański”i „Gazeta Poznańska”; gł. działacze: M. Chłapowski, L. Janta-Połczyński, Z. Leszczyński, H. i T. Łubieńscy, W. Ozimina, A. Piasecki, M. Rudziński, T. Szułdrzyński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia