Chrzanowski Wiesław Marian
 
Encyklopedia PWN
Chrzanowski Wiesław Marian, ur. 20 XII 1923, Warszawa, zm. 29 IV 2012, tamże,
syn Wiesława, polityk, prawnik;
specjalista w dziedzinie prawa cywilnego; od 1987 profesor KUL; w czasie II wojny światowej w AK i organizacji młodzieżowej SN; od 1945 w SP, 1946 współzałożyciel i prezes Chrześc. Związku Młodzieży „Odnowa”; 1948–54 więziony; współpracownik Ruchu Młodej Polski; od 1980 w NSZZ „Solidarność” (doradca władz krajowych i Regionu Mazowsze); w okresie stanu wojennego czł. Społ. Rady Prymasowskiej; od XII 1988 czł. Kom. Obywatelskiego „Solidarność” (skarbnik); 1989 współzałożyciel Zjednoczenia Chrześc.-Nar. (przewodniczący ZG), prezes 1989–94; od 1995 przewodniczący Rady Nacz. ZChN; 1991 min. sprawiedliwości; 1991–93 marszałek sejmu, 1997–2001 senator; 2005 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia