Całun Turyński
 
Encyklopedia PWN
Całun Turyński,
lniane płótno o wymiarach 4,36 × 1,10 m, na którym są widoczne tajemnicze odbicia ciała mężczyzny; nauka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to płótno, które spowijało ciało Jezusa złożone w grobie.
nauka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to płótno, które spowijało ciało Jezusa złożone w grobie; przeprowadzone 1973–78 badania pyłków kwiatowych na Całunie Turyńskim potwierdziły, że był on przechowywany w Palestynie i Syrii, zanim znalazł się w Konstantynopolu, skąd zabrali go krzyżowcy; wykonane 1988 datowanie Całunu Turyńskiego na podstawie zawartości izotopu węgla 14 C wykazało, że wiek płótna mieści się w przedziale lat 1260–1360; niektórzy badacze sądzą jednak, że na wynik taki („odmłodzenie”) wpłynęło jego niewłaściwe przechowywanie; dotychczas nie rozwiązanym zagadnieniem jest mechanizm powstania wizerunku na płótnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia