COSPAR
 
Encyklopedia PWN
COSPAR, ang. Committee on Space Research, Komitet Badań Przestrzeni Kosmicznej,
międzynar. organizacja interdyscyplinarna; utworzona 1958 przez ICSU;
utworzona 1958 przez ICSU (ang. International Counsil of Scientific Unions) w celu koordynacji świat. badań przestrzeni kosm. w zakresie nauk mat.-przyr. i ich zastosowań; siedziba w Paryżu; do COSPAR należy 40 państw reprezentowanych przez nar. instytucje (komitety) zajmujące się badaniami kosm. oraz 12 organizacji międzynar. (unii i komitetów nauk.) należących do ICSU; COSPAR zajmuje się badaniami nauk. prowadzonymi z zastosowaniem techniki kosm. (rakiety, sztuczne satelity, próbniki kosm., statki załogowe); w szczególności ocenia i upowszechnia wyniki badań, stymuluje współpracę międzynar. w zakresie opracowywania i wymiany uzyskiwanych danych, wypracowuje zalecenia dotyczące perspektywicznych kierunków działań, jak również planowanych projektów i eksperymentów kosm. przygotowywanych przez poszczególne państwa, bądź zespoły międzynar.; regularnie, co 2 lata, organizuje konferencje nauk. COSPAR (VII 2000 odbyła się w Warszawie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia