COBE
 
Encyklopedia PWN
COBE
[koub] Wymowa,
ang. Cosmic Background Explorer Wymowa,
amerykański sztuczny satelita wyniesiony na orbitę okołoziemską 18 XI 1989 przez rakietę Delta;
celem misji były pomiary reliktowego promieniowania Wszechświata, będącego pozostałością po Wielkim Wybuchu, poszukiwanie anizotropii rozkładu tego promieniowania, obserwacje tła galaktycznego w podczerwieni oraz obserwacje obłoków pyłu znajdującego się w przestrzeni międzygwiazdowej i międzyplanetarnej, w tym światła zodiakalnego. C. został wyposażony m.in. w centymetrowy radiometr różnicowy przeznaczony do obserwacji ewentualnych różnic w natężeniu rozproszonego promieniowania w zależności od kierunku oraz spektrometr do pomiarów z dużą dokładnością promieniowania podczerwonego odległych galaktyk. Pomiary C. wykazały bardzo dobrą zgodność widma promieniowania reliktowego w całym zakresie mierzonych długości fal (0,1–10 mm), z widmem ciała doskonale czarnego o temp. 2,73 K, oraz udowodniły istnienie zauważalnej anizotropii rozkładu temp. tego promieniowania. Zebrane przez C. dane mają doniosłe znaczenie dla kosmologii (wydają się potwierdzać teorię Wielkiego Wybuchu). Zakończenie misji nastąpiło XII 1993.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia