Bydgoska, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Bydgoska, Puszcza,
kompleks leśny w Kotlinie Toruńskiej, na południowy wschód od Bydgoszczy;
pow. ponad 630 km2; porasta piaski fluwioglacjalne i wydmy; na skutek nieumiejętnie niegdyś prowadzonej gospodarki leśnej i zbytniego odwodnienia tych terenów na przeł. XVIII i XIX w. siedliska puszczy uległy degradacji; obecnie w drzewostanach przeważa sosna z niewielką domieszką dębu na bogatszych siedliskach i brzozy na siedliskach najuboższych; w zagłębieniach terenu spotyka się olsy z panującą w drzewostanie olszą; w obrębie puszczy kilka rezerwatów przyrody i Kanał Bydgoski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia