Buriacja
 
Encyklopedia PWN
Buriacja, buriacki Burjadaj, ros. Buriạtija, Republika Buriacji, buriacki Burjaad Respublika, ros. Riespublika Buriạtija,
republika w Rosji, w południowej części Syberii Wschodniej, w Zabajkalu;
972 tys. mieszk. (2010), pow. 351,3 tys. km2 , gł. Rosjanie i Buriaci; stol. Ułan Ude. Kraj górzysty (wysokość do 3491 m), położony w większości między Bajkałem a G. Jabłonowymi; klimat umiarkowany chłodny, wybitnie kontynent.; gł. rz. Selenga; ok. 70% pow. zajmują lasy. Wydobycie węgla brunatnego, rud wolframu, molibdenu, złota; gł. ośr. przemysłu przetwórczego Ułan Ude; rozwinięta hodowla owiec, bydła, trzody chlewnej oraz zwierząt futerkowych.
Historia. Terytorium obecnej Buriacji w I tysiącl. wchodziło w skład różnych związków plemiennych i organizmów polit., m.in. Ujgurów; w XII–XIII w. zamieszkane przez plemiona mong. i tur., z których wykształciła się narodowość buriacka; w XVII–XVIII w. ziemie przyłączone do Rosji; w XVIII w. eksploatacja złota, w XIX w. węgla, budowa Kolei Transsyberyjskiej, rozwój przemysłu; miejsce zesłań polit.; po rewolucji październikowej zajęte przez jap. wojska interwencyjne i białogwardzistów; po zwycięstwie bolszewików 1921–22 utworzono 2 obwody autonomiczne w składzie Rep. Dalekiego Wschodu, połączone 1923 w Buriacko-Mong. ASRR w składzie Ros. FSRR; od 1958 — Buriacka ASRR w Ros. FSRR; po rozpadzie ZSRR i powstaniu Wspólnoty Niepodległych Państw Buriacji podpisała w marcu 1992 układ federacyjny z Rosją, ale później, z powodu kontrowersji wobec praw buriackich oraz podziału bogactw naturalnych i zasobów finansowych, odrzuciła go; mimo to nadal jest uważana za jeden z podmiotów Federacji Rosyjskiej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ułan Ude, cerkiew, Buriacja (Federacja Rosyjska)fot. J. Fogler/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia