Budny Michał Adam Tymoteusz
 
Encyklopedia PWN
Budny Michał Adam Tymoteusz, ur. 22 VIII 1907, Kielce, zm. 11 X 1995, Clifton (stan Nowy Jork),
dyplomata, pracownik IATA.
Po ukończeniu studiów prawniczych w Warszawie (1929) pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. 1930–33 jako referent prasowy Konsulatu RP w Lyonie, 1935–39 jako attaché Ambasady RP w Waszyngtonie, 1944–45 jako I sekr. Ambasady RP w Londynie. W 1947 wyemigrował do USA. Od 1948 aż do emerytury (1971) pracował w IATA (International Air Transport Association), początkowo jako kierownik działu taryfowego, od 1959 — dyrektor departamentu agencyjnego, kontrolującego pracę 16 tys. biur podróży afiliowanych przy IATA. Był współorganizatorem kilku międzynar. konferencji lotn., m.in.: w Meksyku, Paryżu, Buenos Aires. Specjalizował się w technice transportu powietrznego i był autorem 2 ważnych opracowań na ten temat: The Role of Tour Organizers in Air Transport oraz The Role of Freight Forwarders in Air Transportation. Opublikował również książkę w języku pol. Wspomnienia niefrasobliwe (Londyn 1985) oraz wiele artykułów w prasie polonijnej. Politycznie był związany z nowojorskim Związkiem Pol. Federalistów. W poł. lat 60. zaangażował się w działalność Inst. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia