Breżniewa doktryna
 
Encyklopedia PWN
Breżniewa doktryna,
stosowana w publicystyce politycznej nazwa zasady polityki zagranicznej ZSRR, zgodnie z którą miał on prawo do interwencji zbrojnej, jeśli uznał, że zostały naruszone „podstawy ustroju socjalistycznego” w którymś z krajów bloku komunistycznego;
sformułowana we wrześniu 1968 w artykule redakcyjnym „Prawdy”, po agresji ZSRR na Czechosłowację; była formą ideologicznej sankcji sowieckiego ekspansjonizmu; zwana też doktryną ograniczonej suwerenności; odrzucona oficjalnie przez M.S. Gorbaczowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia