Bolesław I
 
Encyklopedia PWN
po śmierci ojca (1281) po podziale z braćmi objął Opole; początkowo związany z Henrykiem IV Probusem, uczestniczył w jego walkach o Kraków, pobity przez Władysława I Łokietka pod Siewierzem 1289; jako sprzymierzeniec i lennik (od 1292) króla czeskiego Wacława II objął 1291–92 stanowisko starosty w Krakowie; 1312 działając w porozumieniu z królem Czech Janem Luksemburskim, poparł bunt mieszczan krak. pod wodzą wójta Alberta, skierowany przeciw Łokietkowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia