Bobrańskiego metoda
 
Encyklopedia PWN
Bobrańskiego metoda,
metoda oznaczania zawartości chloru i bromu w związkach org.;
polega na spalaniu badanej substancji w atmosferze tlenu w obecności katalizatora platynowego i absorpcji uwolnionych fluorowców w rozgrzanym do czerwoności węglanie baru; po ostygnięciu substancję rozpuszcza się i fluorowce związane w postaci chlorku lub bromku baru oznacza, miareczkując roztwór azotanem srebra; oprac. przez B. Bobrańskiego; obecnie ma znaczenie historyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia