Bobrański Bogusław
 
Encyklopedia PWN
Bobrański Bogusław, ur. 10 V 1904, Nowy Sącz, zm. 28 VI 1991, Wrocław,
chemik i farmaceuta;
1944–46 dyr. Państw. Fabryki Chem.-Farm. „Laokoon” we Lwowie; od 1946 profesor uniwersytetu wrocł., od 1950 — Akad. Med. (1957–62 rektor), od 1970 — Inst. Chemii i Technologii Środków Leczn., od 1974 — Inst. Farmakologii PAN; od 1960 członek PAN; 1953–81 redaktor nacz. „Wiadomości Chemicznych”; 1953–55 prezes Pol. Tow. Chem.; badania z dziedziny syntezy środków leczn. i analizy związków org.; 1931 oprac. metodę oznaczania chloru i bromu w związkach org., zw. metodą Bobrańskiego; oprac. oryginalny lek ipronal; autor podręczników: Preparatyka organiczna środków leczniczych (1953, wyd. 2. rozsz. 1971), Analiza ilościowa związków organicznych (1956, wyd. 2. zmien. 1979), Chemia organiczna (1957, wyd. 5. 1992).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia