Bierut Bolesław
 
Encyklopedia
Bierut Bolesław, pseud. m.in. Janowski, Iwaniuk, Tomasz, ur. 18 IV 1892, Rury Brigidkowskie k. Lublina, zm. 12 III 1956, Moskwa,
działacz komunist., polityk, prezydent RP.
Od 1912 w PPS-Lewicy, od 1918 w KPP (1926–27 kier. Centralnej Techniki, 1927 Tymczasowego Sekretariatu KC); 1918–21 i 1922–25 we władzach Związku Robotniczych Stow. Spółdzielczych; 1925–26 i 1928–30 w ZSRR; 1930–32 funkcjonariusz Międzynarodówki Komunist. w Austrii, Czechosłowacji i Bułgarii, 1933 sekr. KC Czerwonej Pomocy, 1933–39 więziony; podczas II wojny światowej 1939–41 przebywał w ZSRR (m.in. w Kijowie), od 1940 czł. WKP(b), 1941–43 pracownik (prawdopodobnie na polecenie sowieckiego wywiadu) Wydz. Aprowizacji Zarządu Miasta w okupowanym przez Niemców Mińsku (Białoruś); od 1943 w Warszawie, czł. KC PPR, 1943–44 czł. Sekretariatu, 1944–56 czł. Biura Polit. PPR, następnie PZPR, a 1948–54 Biura Organizacyjnego KC, 1948 sekr. generalny PPR, 1948–54 przewodniczący, a 1954–56 I sekr. KC PZPR; 1944–48 oficjalnie występował jako bezpartyjny, formalnie spełniając warunek obowiązujący głowę państwa; 1944 przewodniczący, 1944–47 prezydent KRN, 1947–52 prezydent RP; 1952–54 premier; 1949 przewodniczący Komisji Biura Polit. KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego; realizator polityki uzależniania od ZSRR i sowietyzacji Polski, odpowiedzialny za stosowanie zorganizowanej przemocy w celu sterroryzowania społeczeństwa.
Bibliografia
CZ. KOZŁOWSKI Namiestnik Stalina, Warszawa 1993;
A. GARLICKI Bolesław Bierut, Warszawa 1994;
J. CHYLIŃSKI Jaki był Bolesław Bierut. Wspomnienia syna, Warszawa 1999.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia