Białynicki-Birula Iwo
 
Encyklopedia PWN
od 1966 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1976 czł. PAN, od 1983 — TNW, od 1993 — PAU; prace z mechaniki kwantowej, klas. i kwantowej teorii pola, elektrodynamiki kwantowej oraz jej zastosowań w fizyce atomowej i optyce; 2014 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; opublikował m.in.: Wstęp do teorii pól kwantowych (1971); Elektrodynamika kwantowa (1969) oraz Quantum Electrodynamics (1975) wspólnie z Z. Białynicką-Birulą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia