Białe, Jezioro
 
Encyklopedia PWN
Białe, Jezioro, Biẹłoje ọziero,
jezioro w eur. części Rosji, na Niz. Wschodnioeuropejskiej, w dorzeczu górnej Wołgi, na północ od Czerepowca;
Państwo: Rosja
Położenie geograficzne: na Niz. Wschodnioeuropejskiej
Położenie względem poziomu morza: 113 m n.p.m.
Typ jeziora: wg relacji z rzekami — przepływowe; wg okresowości — stałe; wg warunków do rozwoju życia — mezotroficzne; wg zasolenia — słodkie
Powierzchnia akwenu: 1,1 tys. km2
Głębokość maksymalna: ok. 20 m
Dopływy: Miegra, Kowża, Kiema
Odpływy: Szeksna
od 1964 stanowi część Zbiornika Szeksniańskiego (Czerepowieckiego) na Wołżańsko-Bałtyckiej Drodze Wodnej; pow. 1125 km2; dł. ok. 45 km, szer. ok. 30 km; głęb. do ok. 20 m; brzegi niskie, miejscami błotniste; zamarznięte od listopada do kwietnia; do jeziora uchodzą m.in.: Kiema, Miegra, Kowża; zasobne w ryby; wzdłuż południowo-zachodniego brzegu biegnie, połączony z jeziorem, Kanał Biełoziorski (dł. 67 km); na południowym brzegu J.B. leży Biełoziersk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia