Bergu sprawa
 
Encyklopedia PWN
Bergu sprawa,
konflikt między polit. ugrupowaniami pol. uchodźstwa w Wielkiej Brytanii 1953–54;
spowodowana ujawnieniem współpracy przedstawicieli Rady Politycznej (K. Tychota, E. Sojka) z wywiadem amer., m.in. na mocy umowy z 1950 za udostępnienie informatorów z Polski strona pol. otrzymała pomoc finansową (łącznie ok. 1 mln dol.) na działalność w kraju, szkolenie kurierów — w tym w ośr. w miejscowości Berg w Bawarii (stąd nazwa konfliktu); część środków wykorzystano na działalność partii polit. wchodzących w skład Rady Politycznej. Aresztowania w Polsce 1952–53, penetracja ośr. i ucieczka agentów Minist. Bezpieczeństwa Publicznego z Bergu oraz kampania propagandowa w kraju spowodowały krytykę Rady Polit. przez obóz prezydencko-rządowy, utrwaliły także podział pol. uchodźstwa; Sprawa Bergu uniemożliwiła 1954 zawarcie Aktu Zjednoczenia przygotowanego przez gen. K. Sosnkowskiego, a do 1972 rywalizowały 2 ośr.: Prezydent i Rząd RP na uchodźstwie z Radą TrzechEgzekutywą Zjednoczenia Narodowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia