Bentkowski Władysław
 
Encyklopedia PWN
Bentkowski Władysław, ur. 24 IX 1817, Warszawa, zm. 2 X 1897, Poznań,
syn Feliksa, działacz polityczny i społeczny, powstaniec, publicysta;
uczestnik powstań nar. — walczył w powstaniu listopadowym 1830–31 i w rewolucji węg. 1848–49; 1850–51 redaktor i współpracownik „Gońca Polskiego”; 1859–63 — „Dziennika Poznańskiego”; 1852–63 poseł do sejmu pruskiego; od 1859 współpracownik Encyklopedii Powszechnej S. Orgelbranda; w powstaniu styczniowym 1863 szef sztabu M. Langiewicza, 1863–66 więziony za udział w powstaniu; 1868–80 zarządzał zakładem przem. H. Cegielskiego; Notatki osobiste... z r. 1863 (1916).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia