Belgia
 
Belgia
57 r. p.n.e.
rzymska prowincja Galia Belgica
połowa V w. n.e.
wejście w skład państwa Franków
XII–XIII w.
rozwój sukiennictwa we Flandrii
1384
Flandria pod rządami burgundzkimi
1477
Niderlandy pod władzą Habsburgów
1566
powstanie antyhabsburskie
1579
unia w Arras
1714
Niderlandy Południowe pod władzą Habsburgów austriackich
1789–1791
powstanie antyaustriackie
1795–1814
Belgia częścią Francji
1815
Królestwo Niderlandów
1830–1831
rewolucja belgijska, proklamowanie niepodległości
2. połowa XIX w.
początek konfliktu językowego między Flamandami a Walonami
1908
przejęcie przez Belgię Konga z rąk Leopolda I
1914–1918
okupacja niemiecka
1940–1944
okupacja hitlerowska
1948
początki Beneluksu
1957
przystąpienie do EWG
1993
państwo federalne
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia