Bayesa wzór
 
Encyklopedia PWN
Bayesa wzór
[w. bejsa],
mat. wzór z rachunku prawdopodobieństwa wyrażający twierdzenie, że dla wzajemnie wykluczających się zdarzeń losowych A1,A2,... ,An, z których jedno na pewno zachodzi, i dla dowolnego zdarzenia B: , gdzie P(R|S)oznacza prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia R, jeżeli zaszło zdarzenie S;
wzór Bayesa jest najczęściej interpretowany jako wzór na prawdopodobieństwo a posteriori zdarzenia Ai (hipotezy Ai), gdy prawdopodobieństwo a priori tego zdarzenia jest równe P(Ai), a zaobserwowano zdarzenie B; wzór podany przez matematyka ang. Thomasa Bayesa (1702–61).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia