Bardsea plan
 
Encyklopedia PWN
Bardsea plan
[p. bạ:rdsi:],
pol.-bryt. plan przeprowadzenia akcji sabotażowo-dywersyjnych w rejonie Lille (północna Francja) podczas inwazji aliantów w II wojnie światowej;
miały je wykonać specjalne zespoły Pol. Organizacji Walki o Niepodległość „Monika” i przerzucone drogą lotn. z Wielkiej Brytanii pol. patrole 13. samodzielnej kompanii grenadierów oraz 3. amer. i 1. bryt.; przedsięwzięciem, zleconym przez bryt. Zarząd Operacji Specjalnych (powołany 1940 przy Ministerstwie Wojny Ekon.), kierował Wydział Spraw Specjalnych pol. Ministerstwa Obrony Nar. na podstawie pol.-bryt. umów wojsk. z 12 XII 1942 i 14 VII 1943; oprac. precyzyjnie plan nie został zrealizowany wobec szybkiego osiągnięcia terenu akcji przez wojska sprzymierzonych w wyniku operacji „Overlord” (VI 1944).
Bibliografia
T. Panecki Polonia zachodnioeuropejska w planach Rządu RP na emigracji (1940–1944). Akcja Kontynentalna, Warszawa 1986.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia