Baranowski Bogdan
 
Encyklopedia PWN
Baranowski Bogdan, ur. 27 X 1927, Kępno, zm. 29 VI 2014, Warszawa,
fizykochemik;
od 1964 profesor Instytutu Chemii Fiz. PAN w Warszawie; od 1973 czł. PAN, od 1976 Niem. Akad. Przyrodników w Halle (zw. Leopoldiną), od 1982 czł. TNW; 1973–79 prezes Pol. Tow. Chem., 1989–93 prezes Międzynar. Stow. Popierania Badań i Technologii Wysokociśnieniowych (AIRAP); prace w dziedzinach: termodynamika procesów nieodwracalnych, termodyfuzja, fizykochemia ciała stałego i procesów wysokociśnieniowych; Nierównowagowa termodynamika w chemii fizycznej (1974), High Pressure Chemical Synthesis (1989, wraz z J. Jurczakiem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia