Balewski Angeł
 
Encyklopedia PWN
Balewski Angeł, ur. 15 IV 1910, Trojan, zm. 15 IX 1997, Sofia,
bułgarski metaloznawca i metalurg;
profesor i 1966–68 rektor politechniki w Sofii, także dyr. Inst. Technologii Metali w Sofii; od 1966 czł. Bułg. Akad. Nauk, od 1971 członek PAN; oprac. metodę wytapiania żeliwa w piecu bębnowym; prace nad polepszeniem właściwości metali i stopów, gł. żeliwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia