Bahrajn. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Bahrajn. Gospodarka.
Bahrajn jest krajem przemysłowym; górnictwo ropy naftowej, gazu ziemnego i przemysł przetwórczy wytwarzają łącznie ok. 43% produktu krajowego brutto, rolnictwo poniżej 1%, usługi ok. 56%, zwłaszcza handlowe tranzytowe i bankowe; PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 34,7 tys. dolarów USA (2007).
Przemysł. Ropę naft. i gaz ziemny eksploatuje się gł. ze złóż podmor., pod kontrolą przedsiębiorstw państw.; rafinerie w Manama, Sitra i Awali przetwarzają ropę naft. własną (ok. 2 mln t rocznie) i importowaną rurociągiem podmor. z Arabii Saudyjskiej; energia elektryczna produkowana w elektrowniach gazowych jest wykorzystywana w hutnictwie aluminium i do odsalania wody mor.; rozwinięte rzemiosło (tkactwo, garncarstwo). W ostatnich latach zwiększa się wydobycie gazu ziemnego; wzrasta również rola przemysłu przetwórczego.
Rolnictwo. Produkcja rolna w 20% pokrywa potrzeby wewn.; w oazach i na terenach nawadnianych odsoloną wodą mor. uprawa palmy daktylowej, drzew cytrusowych, warzyw oraz ryżu i pszenicy; połów ryb, krewetek, pereł odgrywa coraz mniejszą rolę z powodu rosnącego zanieczyszczenia wód Zat. Perskiej.
Transport i łączność. Dobrze rozwinięty transport, zwłaszcza samochodowy, lotn. i mor.; od 1956 bezpośrednie połączenie autostradą o dł. 25 km z Arabią Saudyjską; nowocz. porty mor.: Mina Salman, Manama, Sitra (naft.); międzynarodowy port lotniczy na wyspie Al-Muharrak. Nowoczesna telefonia stacjonarna; w uzyciu 650 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Bahrajn ma dodatni bilans handl.; eksport i reeksport obejmuje 40 do 50 mln t ropy i przetworów naft. i stalowych rocznie oraz aluminium, import — wyroby przem. i żywność; gł. partnerzy handl.: USA, W. Brytania, Arabia Saudyjska, Japonia, Australia, Zjedn. Emiraty Arab., Niemcy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia