Bahrajn. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Bahrajn. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją 2002 Bahrajn jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król. Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Władza ustawodawcza spoczywa w rękach króla i 2-izbowego parlamentu: pochodzącego z powszechnych wyborów Zgromadzenia Narodowego (40 członków o 4-letniej kadencji) i Rady Szury (40 członków mianowanych przez króla). Głównym źródłem prawa jest szar’at. Funkcję formalnie nieistniejących partii spełniają tzw. stowarzyszenia polityczne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia