Augustowska, Równina
 
Encyklopedia PWN
Augustowska, Równina,
równina sandrowa w południowo-zachodniej części Pojezierza Litewskiego, między Pojezierzem Wschodniosuwalskim na północy a Kotliną Biebrzańską na południu oraz pojezierzami Zachodniosuwalskim i Ełckim na zachodzie a Równiną Mereczanki-Kotry na wschodzie (na terytorium Litwy i Białorusi);
jeziora polodowcowe, m.in.: Wigry, Sajno, Niecko, Studzieniczne, Białe, Długie, Serwy; w południowej części Kanał Augustowski (łączy dorzecza Wisły i Niemna); znaczny obszar R.A. porastają lasy, gł. Puszcza Augustowska (liczne rezerwaty, m.in. jez. Kolno — miejsce lęgowe łabędzia niemego); gł. m.: Suwałki (na północnym krańcu) i Augustów; przeważa gospodarka leśna i rolnictwo; rozwinięta turystyka — gł. ośr. turystyczno-wypoczynkowy i sportów wodnych Augustów (uzdrowisko).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kanał Augustowski, śluza Przewięź fot. A. Szymański i L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia