Asyryjczycy
 
Encyklopedia PWN
Asyryjczycy, Ajsorzy,
lud mieszkający w północnym Iraku, Iranie, Turcji oraz w mniejszej liczbie w USA, Rosji i Armenii;
ok. 375 tys. (koniec XX w.); język nowoaramejski; uważają się za potomków staroż. Aramejczyków i Asyryjczyków; 1918 tur. pogromy — zginęło co najmniej 250 tys. Asyryjczyków; Asyryjczycy są nestorianami; patriarcha nestoriański rezydujący 1918–33 w Iraku był uważany także za świeckiego przywódcę Asyryjczyków; tradycyjna organizacja społ. — plemiona i rody; w kulturze wiele zapożyczeń od Kurdów; tradycyjne zajęcie: rolnictwo; znaczna część Asyryjczyków mieszka w miastach, gdzie wykształciła liczną warstwę inteligencji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia