Aruba. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Aruba. Ustrój polityczny.
Terytorium autonomiczne Królestwa Holandii. Status wyspy regulują 2 ustawy z 1985. Monarchę holenderskiego reprezentuje mianowany przez niego (na 6-letnią kadencję) gubernator, który powołuje radę ministrów i działa we współpracy z nią. Za politykę zagraniczną i obronę jest odpowiedzialny rząd holenderski. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (21-osobowe Stany Aruby), wybieranego w wyborach powszechnych na 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje odpowiedzialna przed parlamentem rada ministrów, z premierem na czele. Interesy Aruby reprezentuje w rządzie Holandii minister pełnomocny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia