Arrheniusa równanie
 
Encyklopedia PWN
Arrheniusa równanie,
zależność stałej szybkości reakcji chem. k od temperatury T, podana 1889 przez S.A. Arrheniusa w postaci empirycznego równania: lnk = BA/T, gdzie A i B — stałe dla danej reakcji chem., T — temperatura bezwzględna.
na podstawie r.A. można uzyskać wartości stałej szybkości reakcji w dowolnej temperaturze, znając stałe k dla co najmniej 2 wybranych temperatur; uwzględniając zależność stałej równowagi reakcji od temperatury, podaną na podstawie teoret. prac przez J.H. van’t Hoffa, r.A. można przedstawić w postaci lnk = const − (E/RT), gdzie E — energia aktywacji, R — stała gazowa; ta postać r.A. umożliwia wyznaczenie energii aktywacji danej reakcji; r.A. można wyprowadzić teoretycznie, wynika ono np. z teorii zderzeń oprac. 1919 przez G.N. Lewisa i z teorii kompleksu aktywnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia