Arago
 
Encyklopedia PWN
Arago, La Caune de l’Arago,
jaskinia w pobliżu m. Tautavel w południowo-zachodniej Francji, o dł. 35 i szer. 10 m;
w jej wypełnisku wyróżniono 5 zespołów archeol. i 9 poziomów geol. ze środkowego plejstocenu w stratygraficznym układzie, zawierających łącznie ok. 250 tys. znalezisk; w poziomie G, datowanym na ok. 320–220 tys. lat temu, odkryto 1964–70 szczątki kości ludzkich (m.in. 2 żuchwy, fragment części twarzowej, kość biodrową) sklasyfikowanych jako Homo erectus lub archaiczna forma Homo sapiens (człowiek kopalny); znaleziskom tym towarzyszyły narzędzia kamienne (kultury aszelskiej) w postaci narzędzi zębatych i zgrzebeł oraz fauna leśna i stepowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia