Antyatlas
 
Encyklopedia PWN
Antyatlas, Al-Aṭlaṣ as-Ṣaghīr, fr. Anti-Atlas,
pasmo górskie Atlasu w Maroku;
długość ok. 600 km; najwyższy szczyt Imkut (2531 m); zbudowany z prekambryjskich skał metamorficznych (gnejsy, kwarcyty, fyllity) i skał paleozoicznych (wapienie, piaskowce i skały wulkaniczne) sfałdowanych w orogenezie hercyńskiej, ostatecznie uformowany w orogenezie alpejskiej w wyniku wypiętrzenia wzdłuż uskoków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia