Anonim zwany Gallem
 
Encyklopedia PWN
Przybył do Polski (na dwór Bolesława III Krzywoustego) prawdopodobnie z Francji przez Węgry; kronika spisana po łacinie w 3 księgach obejmuje okres od dziejów przedmieszkowych do 1113; stanowi cenne źródło do wczesnośredniow. dziejów Polski; 1 wyd. 1749.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Gall Anonim, Kronika. Rękopis z XIV w.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kronika Galla Anonima, karta z najstarszej kroniki polskiej spisanej prawdopodobnie 1113–16 (rękopis z XIV w. znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej).fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia