Andechsowie
 
Encyklopedia PWN
Andechsowie,
niem. rodzina książęca;
wywodzący się od Bertolda (zm. ok. 990), hrabiowie von Dießen przyjęli nazwisko od nowego zamku Andechs nad jez. Ammer w Bawarii (wzmiankowanego 1132), posiadali też dobra w Tyrolu umożliwiające kontrolę przełęczy alpejskich; wielką karierę zrobili jako stronnicy Hohenstaufów; Bertold IV, zm. 1188, uzyskał 1173 od ces. Fryderyka I Marchię Istrii, a 1180 tytuł księcia Meranii; pozycję rodziny umocnili wnukowie: Otto, książę Meranii i palatyn Burgundii, zm. 1234, Ekbert, biskup Bambergu, zm. 1237, Henryk, margrabia Istrii, zm. 1228, Bertold, patriarcha Akwileji, zm. 1251, córki: Agnieszka, zm. 1201 poślubiła króla Francji Filipa Augusta, Gertruda, zm. 1213 — króla Węgier Andrzeja II, a św. Jadwiga — ks. śląskiego Henryka Brodatego; A. stracili na znaczeniu wskutek, inspirowanych przez Wittelsbachów bawarskich, represji za rzekomy współudział w zabójstwie ces. Filipa Szwabskiego 1208; rodzina wygasła w linii męskiej na Ottonie II, zm. 1248 i Bertoldzie (patriarcha Akwileji, zm. 1251).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia